Onderhoudscontract

Onderhoudscontract

Lossez Engineering beschikt over de mogelijkheid om met u een onderhouds contract af te sluiten zodat wij uw periodieke onderhoud uit kunnen voeren zo spaart u een eigen technische dienst uit en heeft u altijd vakbekwaam personeel om uw machinepark te onderhouden. Hierdoor kan een optimale up-time van uw machines worden gerealiseerd en zijn uw machines minder storingsgevoelig. Hierdoor word uw stilstand door storing gereduceerd.